[1]
Gurova, M. 2011. Етнографски и археологически дикани: трансрегионална перспектива: Ethnographic and archaeological tribula: transregional perspective. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 1, 1 (Dec. 2011), 1–39.