[1]
Grigorov, V. 2017. Ножче със сребърен обков от Плиска: Knife with silver casing from Pliska. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 7, 2 (Dec. 2017), 275–281.