[1]
Ivanov, M. 2017. Earthenware in private worship. Examples from Serdica: Керамични съдове в частната култова практика: примери от Сердика. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 7, 2 (Dec. 2017), 245–260.