[1]
Sharankov, N. 2017. Надписи от Кабиле. Нови прочити и тълкувания: Inscriptions from Cabyle: New readings and interpretations. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 7, 2 (Dec. 2017), 199–243.