[1]
Boteva, D., Tzvetkova, J. and Grozdanova, L. 2024. Българската нумизматична наука и предизвикателствата на дигиталната епоха: Bulgarian numismatics and the challenges of the digital age. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 14, 1 (Jun. 2024), 169–179.