[1]
Boyadzhiev, K. 2024. Международна конференция „Трите страни на една история: Балканите, степите и пустата, или триъгълната матрица на края на неолитните култури“ 26–29 февруари 2024, Букурещ, Румъния: International conference “Three sides of every story: the Balkans, the Steppe and the Puszta, the triangular matrix of the Neolithic collapse” 26th–29th February 2024, Bucharest, Romania. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 14, 1 (Jun. 2024), 165–168.