[1]
Traikova, L. 2023. Aнтични обекти в градската територия на Хераклея Синтика: Ancient sites in the urban territory of Heraclea Sintica. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 13, 2 (Dec. 2023), 173–207. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.13.173-207.