[1]
Gurova, M., Bonsall, C., Bradley, B. and Anastassova, E. 2013. Approaching prehistoric skills: experimental drilling in the context of bead manufacturing: Към праисторическите умения: експериментално пробиване и изготвяне на мъниста. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 3, 2 (Dec. 2013), 201–221.