[1]
Ivanov, M. 2023. Късноантичната баня при минералния каптаж на Сердика: The Late Antique bath at the mineral catchment of Serdica. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 13, 1 (Jun. 2023), 67–97. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.13.67-97.