[1]
Grigorov, V. and Todorova, L. 2016. Статистическо изследване на битовата керамика от обект „Дворцов център – изток” в Плиска (първи етап): Statistical analysis of the household ware of ‘Palace centre-east’ site in Pliska (first stage). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 1 (Dec. 2016), 1–34.