[1]
Chukalev, K. 2022. PeBA 2022: Трета международна конференция „Перспективи на балканската археология“, 25–28 май 2022 г., Охрид, Република Северна Македония: PeBA 2022: 3rd PeBA International Conference “Perspectives on Balkan Archaeology”, 25–28 May 2022, Ohrid, Republic of North Macedonia. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 12, 2 (Dec. 2022), 357–366.