[1]
Zidarov, P. 2022. Международна конференция „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол“, 2–4 ноември 2022, Варна, България: International conference “New horizons in Prehistory. 50 years since the discovery of Varna necropolis”, 2–4 November, Varna, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 12, 2 (Dec. 2022), 351–355.