[1]
Russeva, V., Manoilova, L. and Ivanov, S. 2022. Pазказът на костните останки: два скелета от вкопано жилище № 10, ранносредновековен комплекс Брестница–Полето, Северозападна България: The bone remains testimony: two skeletons in a dugout dwelling 10 from the Early Medieval complex Brestnitsa–Poleto, northwestern Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 12, 1 (Jun. 2022), 159–176. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.12.159-176.