[1]
Ivanov, S., Avdeev, G., Giurdzhiiska-Ivanova, D., Zlateva, B. and Lesigyarski, D. 2022. Ранносредновековният железодобивен комплекс Брестница–Полето в Северозападна България: хронология и археометричен анализ (предварителни данни): The Early Medieval iron bloomery complex Brestnitsa–Poleto in north-western Bulgaria: chronology and archaeometric analysis (preliminary data). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 12, 1 (Jun. 2022), 133–158. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.12.133-158.