[1]
Borisova-Katsarova, I. 2021. Към въпроса за развитието на Сердика през римската и късноримската епохи: On the question of the development of Serdica during the Roman and the Late Roman period. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 11, 2 (Dec. 2021), 205–229. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.11.205-229.