[1]
Filipović, D. 2015. “Granaries” of Early Iron Age Kalakača, northern Serbia and the issue of archaeobotanical taphonomy: “Зърнохранилища” от РЖЕ обект Калакача в северна Сърбия и въпросът на археоботаничната тафономия. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Dec. 2015), 99–115.