[1]
Chernakov, D. 2021. Отново за колективната находка от керамични съдове от халколитния некропол при Кошарна, Русенска област: Revisiting the hoard of ceramic vessels from the Chalcolithic cemetery of Kosharna (Rousse district). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 11, 1 (Jun. 2021), 131–141.