[1]
Hristov, M., Pristavova, S. and Stanimirova, T. 2021. Минералого-петрографско изследване на керамика от проучвания край с. Дъбене, Карловско: Mineralogical and petrographic study of the pottery from Dubene site, Кarlovo municipality. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 11, 1 (Jun. 2021), 121-129.