[1]
Valchev, I. 2021. Култът към Юпитер в долнодунавските провинции по времето на Тетрархията: The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces during the Tetrarchy. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 11, 1 (Jun. 2021), 103-120.