[1]
Torbatova, B. 2021. Обекти на езическа култова обредност от римската епоха в Поломието. Част 1: Sites with pagan cult activity during the Roman period in the Polomie region. Part 1. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 11, 1 (Jun. 2021), 59-102.