[1]
Dyulgerov, N., Grozdanova, L. and Tzvetkova, J. 2020. Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България: First International Conference “Bulgarian Numismatic Readings”, 10th-12th November 2020, Sofia, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 10, 2 (Dec. 2020), 257–263.