[1]
Georgieva, R. 2020. „Невидими“ занаяти в древна Тракия: дървообработка и изделия от дърво: “Invisible” crafts in ancient Thrace: woodworking and manufacture of wooden objects. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 10, 2 (Dec. 2020), 205–232. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.10.205-232.