[1]
Todorova, E. 2019. LRCW 7: 7-ма международна конференция по късноантична битова керамика, кухненска керамика и амфори от Средиземноморието: археология и археометрия „Краят на късноантичната керамика. Последни векове на кръстопът”: LRCW 7: 7th International Conference on Late Roman coarse ware, cooking ware and amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry “The end of Late Roman pottery. The last centuries at the crossroads”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 9, 2 (Dec. 2019), 273–281.