[1]
Venelinova, S. and Grigorov, V. 2019. Керамичен комплекс „Копривец“ от неолитното селище до град Върбица, Североизточна България: ‘Koprivets’ pottery assemblage from the Neolithic settlement near the town of Varbitsa, Northeast Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 9, 2 (Dec. 2019), 141–180. DOI:https://doi.org/10.57573/be-ja.9.141-180.