[1]
Boyadzhiev, K. 2019. Международна конференция „Култура на линейно-лентестата керамика и Винча: формиране и трансформация на раннонеолитните общества в Европа през втората половина на VI хилядолетие пр. Хр.“, 21–23 март, Тюбинген, Германия: International conference “LBK & Vinča: Formation and Transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the second half of the 6th millennium BC”, 21st–23rd March, Tübingen, Germany. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 9, 1 (Jun. 2019), 135–139.