[1]
Todorova, E. 2018. Дванадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: 12th Congress AIECM3 on Medieval and modern period Mediterranean ceramics. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 8, 2 (Dec. 2018), 249–256.