[1]
Nekhrizov, G. 2018. Проект „Археологическа карта на България“: Project “Archaeological map of Bulgaria”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 8, 2 (Dec. 2018), 197–212.