[1]
Balabanov, P. and Pantov, D. 2018. Treasure of gold appliqués for horse harness from Primorsko: Съкровище от златни апликации за конска сбруя от Приморско. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 8, 1 (Jun. 2018), 1–16.