[1]
Torbatov, S. 2016. „Най-крайната част на илирийските предели”: “The extremity of the Illyrian territory”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 2 (Dec. 2016), 233–276.