[1]
Manov, M. 2016. A lead sling bullet of the Macedonian King Philip V (221–179 BC): Оловна тежест за прашка на македонския владетел Филип V (221–179 г. пр. Хр.). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 2 (Dec. 2016), 191–201.