[1]
Todorova, E. 2016. „Интердисциплинарни подходи към храната и хранителни навици в Източното Средиземноморие”. Заключителна конференция на проекта POMEDOR „Хора, керамика и храна в Източното Средиземноморие през Средновековието”: “Multidisciplinary Approaches to Food and Foodways in the Medieval Mediterranean”. Final Conference of the POMEDOR project “People, Pottery and Food in the Medieval Eastern Mediterranean”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 1 (Jun. 2016), 143–149.