[1]
Dimitrov, Z. 2016. Трета международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя – общество и икономика: Third International Conference on the Roman Danubian Provinces –Society and Economy. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 1 (Jun. 2016), 139–141.