[1]
Zlateva, B. and Kuleff, I. 2016. Археометрия в България през последните десет години: Archaeometry in Bulgaria in the last decade. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 1 (Jun. 2016), 109–134.