[1]
Stanev, A. 2016. Фрагмент от източната крепостна стена на Сердика II: Fragment of the Eastern Fortification Wall of Serdica II. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 6, 1 (Jun. 2016), 81–90.