[1]
Balabanov, P. 2015. За кон, за лъв и диагнозите: About а horse, а lion and diagnoses. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Dec. 2015), 243–258.