[1]
Todorova, E. 2017. Единадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: Eleventh Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Jun. 2017), 239–242.