[1]
Kostadinova-Avramova, M. and Kovacheva, M. 2015. Изследване магнетизма на археологически структури. Практически указания при работа на терен: Study of the magnetism of archaeological structures. Fieldwork practical guidance. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 2 (Dec. 2015), 163–175.