[1]
Gurova, M. 2015. Международна конференция „Селища, култура и мобилност в Балканската праистория”, 13-14.03.2015 г., Скопие, Македония: International conference “Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory”, 13-14 of March, 2015, Skopje, Macedonia. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 1 (Jun. 2015), 87–89.