[1]
Zlateva, B. and Kuleff, I. 2015. Aналитични методи за определяне на елементния и изотопен състав на стъклени мозаични късчета: Analytical methods for determination of elemental and isotopic content of glass mosaic tesserae. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 5, 1 (Jun. 2015), 53–68.