[1]
Kuleff, I. 2014. Четвърти Балкански симпозиум по археометрия, 27-30 септември 2014, Несебър, България: Forth Balkan Symposium on Archaeometry, 27-30 September 2014, Nessebаr, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 2 (Dec. 2014), 237–240.