[1]
Georgieva, P. 2014. Opportunities for tracing influences of the Balkans on Anatolia during the end of the fifth and the beginning of the fourth millennium BC: Възможности за проследяване на влияния от Балканите към Анатолия в края на петото и началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 2 (Dec. 2014), 217–236.