[1]
Filipović, D. 2014. Southwest Asian founder- and other crops at Neolithic sites in Serbia: Първите доместикати от Близкия Изток и други културни растения от неолитни обекти в Сърбия. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 2 (Dec. 2014), 195–215.