[1]
Marinova, E. and Krauß, R. 2014. Archaeobotanical evidence on the Neolithisation of Northeast Bulgaria in the Balkan-Anatolian context: chronological framework, plant economy and land use: Археоботанични свидетелства за неолитизацията на Североизточна България в Балкано-Анатолийски контекст: хронология, използване на растителните видове и земята. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 2 (Dec. 2014), 179–194.