[1]
Brami, M.N. 2014. House-related practices as markers of the Neolithic expansion from Anatolia to the Balkans: Практики от жизнения цикъл на неолитните жилища като маркери на неолитната експанзия от Анатолия към Балканите. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 2 (Dec. 2014), 161–177.