[1]
Dzhanfezova, T., Doherty, C. and Elenski, N. 2014. Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria: В зората на рисуването: раннонеолитната керамика от Джулюница, Великотърновско (Централна Северна България). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 2 (Dec. 2014), 137–159.