[1]
Chukalev, K. 2014. Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual conference of the International organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 1 (May 2014), 85–92.