[1]
Dimitrov, Z. 2014. Втора Международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя: религията и възприемането на чуждата култура: 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces: “Religion and Acculturation in the Danubian Provinces”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 1 (May 2014), 81-83.