[1]
Dimitrov, Z. 2014. Дванадесета международна конференция за история и археология на Йордания: „Прозрачни граници”: 12th International Conference on the History and Archaeology of Jordan (ichajICHAJ 12): “Transparent Borders”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 1 (May 2014), 77–80.