[1]
Stoyanova, D., Rabadjiev, K. and Stoyanov, T. 2014. Архитектура и Археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 стр.: Architecture and Archaeology. Book review: М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 p. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология. 4, 1 (May 2014), 69–76.