We encourage librarians to include this journal in their electronic journal lists. It is worth mentioning that the journal's open source publishing system is suitable for other journals whose editorial work involves your faculty members (see Open Journal Systems)

За библиотекарите

Насърчаваме библиотекарите да включат това списание в списъка на електронните им издания. Струва си да се отбележи, че системата за публикуване с отворен код  на списанието е подходяща за библиотеките, давайки им възможност да предлагат на членовете  си списания, в чиито създаване и публикуване те  участват (вж. Open Journal Systems).